Wijzigingen WBSO en RDA in 2013

De wijzigingen voor de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) ten opzichte van 2012 zijn:
• het percentage van de 1e schijf wordt 38%
de bovengrens van de 1e schijf wordt € 200.000
• het percentage van de 2e schijf blijft 14%
• het plafond blijft € 14 miljoen
• het percentage van de 1e schijf voor starters wordt 50%
• de zelfstandigenaftrek blijft €12.310
• de aanvullende aftrek voor startende zelfstandigen blijft €6.157
• het S&O-uurloon wordt op €1 naar boven afgerond
• het mededelen van gerealiseerde S&O-uren wordt voor iedereen,
ongeacht het aantal gerealiseerde S&O-uren, verplicht
• het budget voor de WBSO bedraagt in 2013 € 735 miljoen

De wijzigingen voor de RDA ten opzichte van 2012 zijn:
• het RDA-percentage wordt verhoogd naar 54%

Reacties zijn gesloten.