Welke papieren heb je nodig voor de loonadministratie?

Bij het inrichten van de loonadministratie heb je verschillende papieren nodig, namelijk: de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave.

De loonstaat

Iedere werknemer heeft een loonstaat. Als werkgever ben je verplicht deze bij te houden. Op de loonstaat staan de gegevens die van toepassing zijn voor de loonheffing.

De loonstrook

Iedere maand verschaf je als werkgever loonstroken aan jouw medewerkers. De volgende onderwerpen staan onder andere op de loonstrook:
–          Burger Service Nummer of voorheen sociaal
–          fiscaal nummer;
–          geboortedatum;
–          datum in dienst;
–          geslacht;
–          burgerlijke staat;
–          heffingskorting;
–          functie.
Wij zullen de gehele loonstrook uitleggen en alle onderwerpen die hierop staan nader toelichten.

De jaaropgave

Op de jaaropgave komt te staan wat een bepaalde medewerker heeft verdiend. Daarnaast staat hierop onder andere vermeld:
–          welk jaar het betreft;
–          het volledige bruto bedrag;
–          de belasting en premies die zijn voldaan.

Kortom; een goede administratie is ook bij de loonadministratie vereist.

Reacties zijn gesloten.