Prinsjesdag 2017

De belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2018:
* De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) wordt in 2018 verlengd van EUR 200.000 naar EUR 250.000,-.

* Voor innovatieve start-ups met een S&O-verklaring wordt het fiscaal aantrekkelijk om aandelenoptierechten aan werknemers toe te kennen. Bij het uitoefenen van de aandelenopties is het waardeverschil onder bepaalde voorwaarden maar voor 75% belast als loon van de werknemer.

* De inkeerregeling gaat verdwijnen. Zwartspaarders die vrijwillig aangifte doen krijgen vanaf 1 januari 2018 toch een boete. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten.

* De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,9% van het loon.

* De premiekorting voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer vervalt. Hiervoor in de plaats komt een loonkostenvoordeel (LKV).

* Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd. Als u werknemers van 18 t/m 21 jaar in dienst heeft, krijgt u onder voorwaarden een compensatie. Voor werknemers van 22 jaar of ouder krijgt u mogelijk tegemoetkoming via het zogenaamde jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

* Per 1 januari 2018 vervalt de BTW-landbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan hierdoor BTW betalen over al hun goederen en diensten.

Reacties zijn gesloten.