Krijg geld terug door middelingsregeling

Ga na of u belastingvoordeel kunt behalen via de middelingsregeling. Heeft u de afgelopen drie jaren te maken met een sterk wisselend inkomen in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001?

Door gebruik te maken van de middelingsregeling heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf. Op basis van de middelingsregeling wordt het inkomen gelijk over de jaren verdeeld en kan wellicht het nadelig effect van het progressieve inkomstenbelastingtarief ongedaan worden gemaakt. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de op deze wijze herrekende belasting wordt dan aan u terugbetaald.

Reacties zijn gesloten.