Houd rekening met hogere lasten voor de auto van de zaak

Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Hierdoor worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) gelijk, het zogenoemde uniforme loonbegrip.
De bijtelling privegebruik auto is tot en met 2012 loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2013 is deze bijtelling ook loon voor de werknemersverzekeringen.
Het rijden in een auto van de zaak wordt dus duurder. Daar staat echter tegenover dat een hoger loon voor de werknemersverzekeringen ook leidt tot een hogere WW-uitkering bij ontslag en bij arbeidsongeschiktheid.

Let op!
Dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor hen wordt het rijden in een auto van de zaak dus niet duurder.

Reacties zijn gesloten.