Extra Belastingtips

  • Kleine ondernemingsregeling (KOR): als u als ondernemer minder dan EUR 1.883 aan BTW moet afdragen, kunt u mogelijk de kleine ondernemingsregeling (KOR) toepassen. In dat geval krijgt u een belastingvermindering of hoeft u misschien helemaal geen btw te betalen.
  • Bewaarplicht: U bent verplicht om uw administratie minimaal zeven jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn echter langer, bijvoorbeeld bij onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van tien jaar geldt.
  • Meewerkende partner: dan zijn er drie mogelijkheden om de arbeid te belonen:
  1. De meewerkaftrek is een aftrekpost, gelijk aan een percentage van de winst. Het percentage hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.
  2. U geeft een arbeidsbeloning. Deze is aftrekbaar bij uw onderneming en belast bij u partner. Als de beloning niet hoger is dan EUR 5.000,-, is de arbeidsbeloning niet aftrekbaar van de winst, maar ook niet belast bij u partner.
  3. Uw partner treedt toe tot de onderneming. Als wordt voldaan aan de ondernemerscriteria (urencriterium), heeft uw partner recht op zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en andere voordelen.

Reacties zijn gesloten.