Administratie 2006 kan worden vernietigd

Ondernemers zijn wettelijk verplicht tot het voeren van en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden, en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht.

Na zeven jaar vraagt de Belastingdienst niet meer op. De administratie uit 2006  kan daarom worden vernietigd. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor stukken die betrekking hebben op meerdere jaren. Deze kunnen pas worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Voorbeeld: Een contract dat ziet op 2005-2007 kan pas in 2015 worden vernietigd.

Verder is het raadzaam om in de situatie dat er sprake is van inlening van personeel de stukken die op deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-bewijzen of manurenstaten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken met een mogelijke aansprakelijkheidsstelling die nog vele jaren na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.